Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái chú trọng chăm lo cải thiện đời sống người lao động

Chú trọng bồi dưỡng tay nghề, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, người lao động là một trong những giải pháp của Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái – Vitexco nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc nâng cao nhận thức ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Công đoàn Công ty làm tốt công tác phối hợp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thi tay nghề giỏi cho đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thăm hỏi, động viên khi bản thân và gia đình đoàn viên công đoàn có việc liên quan đến ốm đau, thai sản, hiếu hỷ; Định kỳ biểu dương, khen thưởng cho con em cán bộ, công nhân lao động vượt khó, vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. 

Hiện nay, doanh nghiệp đảm bảo việc làm ổn định cho 3.000 lao động; Lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Huy Duy | thaibinhtv.vn

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục