Với phương châm lấy con người là nhân tố chủ đạo cho sự phát triển, Vitexco luôn coi trọng chữ Tâm và chữ Tài trong việc xây dựng văn hóa công ty.

Chữ Tâm đại diện cho tình cảm con người trong nội bộ công ty. Ban lãnh đạo đặc biệt chú ý tới việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động thông qua nhiều hoạt động đa dạng được tổ chức thường niên toàn công ty giúp mọi người có nhiều cơ hội chia sẻ, giao lưu. Bên cạnh đó là các hoạt động nhân đạo, từ thiện đóng góp xây dựng cộng đồng địa phương và thể hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của công ty. Ngoài các chế độ đãi ngộ về lương thưởng, chúng tôi chú trọng xây dựng một môi trường lành mạnh, an toàn, gắn kết và chia sẻ trong đó giá trị nhân văn được đề cao và phát huy trong mọi quan hệ.

Chữ Tài đại diện cho sự quan tâm của Ban lãnh đạo tới việc trao cho nhân viên những cơ hội để hoàn thiện và thể hiện bản thân qua mọi lĩnh vực của đời sống. Hàng năm Công ty dành nguồn ngân sách hàng năm cho đào tạo nội bộ. Nhờ đó cán bộ nhân viên có cơ hội học tập trau dồi kĩ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

Thành viên ban quản trị

Đặng Văn Thái Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Ngọc Bách Tổng Giám Đốc

Đặng Việt Long Phó Tổng Giám đốc

Con người
Việt Thái

Vitexco hướng đến xây dựng một môi trường làm việc công bằng – yên bình – ổn định, giúp tạo sự gắn kết bền chặt giữa nhân viên và doanh nghiệp

Cơ hội phát triển

VITEXCO tạo cơ hội để mỗi thành viên được phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và mang đến ra giá trị cho xã hội – cộng đồng

Gắn kết cộng đồng

VITEXCO tạo cơ hội để mỗi thành viên được phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và mang đến ra giá trị cho xã hội – cộng đồng

Công nhận - Vinh danh

VITEXCO luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của từng cá nhân vào sự phát triển chung của công ty.