Liên hệ

Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Việt Thái
Địa chỉ: Số 142, Phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
SĐT: (+ 84) 2273.831.686
Fax: 84.2273.831.548

Nhà máy may Thanh Tân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Tân, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.
SĐT: (+84) 2273.520.866
Thời gian làm việc:
Thứ 2 đến thứ 7
7:15 AM – 5:00 PM

Nhà máy may Việt Hưng
Địa chỉ: Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
SĐT: (+84) 227.3551.316

Đồng hành cùng Vitexco ngay hôm nay

Tìm hiểu thêm
về hồ sơ năng lực
của Vitexco