Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái tăng sản lượng xuất khẩu sang Châu Âu

Nếu như trước đây, thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái-Vitexco là Mỹ thì gần đây được mở rộng sang các nước châu Âu.

Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái-Vitexco mở rộng thị trường sang các nước châu Âu.

Doanh nghiệp chủ động nghiên cứu thông tin thị trường châu Âu để có sự chuẩn bị tích cực; đầu tư hàng chục tỷ đồng mua bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng; triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã, bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ, về tiêu chuẩn kỹ thuật và về vệ sinh an toàn động. 

Hàng chục tỷ đồng được bổ sung đầu tư cho mua sắm máy móc và thiết bị chuyên dùng

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sản lượng xuất khẩu sang Mỹ giảm 15%, song bù lại tăng sản lượng xuất khẩu sang các nước châu Âu lên 40%. Doanh thu  từ đầu năm đến nay ước đạt  hơn 90  tỷ đồng; đảm bảo việc làm ổn định cho gần 3000 lao động. Mức  thu nhập bình quân gần 7  triệu đồng/người/tháng.  

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục