1. Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái

Địa chỉ: số 142, Phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện Thoại: 84.2273.831.686                            Fax: 84.2273.831.548

2. Nhà máy may Thanh Tân

Địa chỉ: cụm công nghiệp Thanh Tân, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.

Điện Thoại: 84.2273.520.866

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7/ 7:00 AM – 5:00 PM


Thị trường quốc tế

1. Tổng giám đốc: (Ông) Đặng Văn Thái

Email: thaidv@vitexco-gar.com.vn

SĐT: 84.2273.831.686

2. Phó tổng giám đốc kinh doanh: (Ông) Nguyễn Ngọc Bách

Email: bachkd@vitexco-gar.com.vn

SĐT: 84.2273.831.686  EXT: 38

3. Trưởng phòng kinh doanh: (Bà) Vũ Thị Nga

Email: ngamd@vitexco-gar.com.vn

SĐT: 84.2273.831.686   EXT: 30


Hành chính, Đời sống, Công Đoàn

Phòng tổ chức hành chính: (Bà) Vũ Thanh Vân

Email:  vanvt@vitexco-gar.com.vn

SĐT: 84.2273.831.686    EXT:27


Sản xuất, kỹ thuật, chất lượng

1. Phó tổng giám đốc sản xuất: (Ông) NGUYỄN TRUNG THÁI

  1. Email: thaint@vitexco-gar.com.vnSĐT: 84.2273.831.686   EXT:19

2. Giám đốc điều hành  : (Ông) Đặng Việt Long

  1. Email : Longdv@vitexco-gar.com.vn

3. Trưởng phòng kỹ thuật: (Ông) Phạm Quang Đảng

  1. Email: dangpq@vitexco-gar.com.vnSĐT: 84.2273.831.686 EXT:15

4. Nhà máy Vitexco1: (Bà) Phạm Thị Kim Giang

  1. Email: giangpt@vitexco-gar.com.vnSĐT: 84.2273.831.686 EXT:31

5. Nhà máy Vitexco2: (Ông) Vũ Công Nguyện

  1. Email: nguyenvc@vitexco-gar.com.vnSĐT: 84.2273.520.666 EXT:33

6. Nhà máy Vitexco3: (Bà) Phạm Thu Hằng

  1. Email: hangpt@vitexco-gar.com.vnSĐT: 84.2273.520.666 EXT:30

7. Nhà máy Vitexco5: (Bà) Đoàn Thị Liên

Email: liendt@vitexco-gar.com.vnSĐT: 84.2273.520.666 EXT:62

8. Nhà máy Vitexco6: (Bà) Trần Thị Khuyên

  1. Email: khuyentt@vitexco-gar.com.vn